SMS-MAXX

Met de oprichting van de Stichting en de toetreding van SMS-MAXX hierin, zijn de doelstellingen van SMS-MAXX behaald.

De website is om die reden uit de lucht gehaald.