Donatie

Zoals u weet is de Stichting bezig met het organiseren van familiedagen, informatiedagen, onderzoeken en andere zaken in het belang van mensen met het Smith Magenis syndroom. Dit doen wij met veel passie en plezier, maar ook met een klein budget. Graag roepen wij u op om een (kleine) donatie te doen om onze mogelijkheden te vergroten. Zo kunnen we jullie beter ondersteunen en op de hoogte houden van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van SMs.

Mogelijk heeft u ook familieleden of kennissen die een klein bedrag kunnen missen en daar tegenover de Nieuwsbrief willen ontvangen met alle nieuwtjes en mooie verhalen over onze SMs kinderen,- familieleden en/of -vrienden.

Omdat de Stichting Smith Magenis Syndroom Nederland is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn de schenkingen die u doet aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Er geldt geen drempelinkomen of een maximum bedrag wanneer u de gift gedurende 5 jaren schenkt. Ook hoeft er geen schenk- of erfbelasting betaald te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Download de machtiging, stuur het op of mail naar Stichting Smith Magenis Syndroom Nederland.

Postadres: Flankement 28 3831 SM Leusden.

E-mailadres: info@smithmagenis-platform.org