Informatieboekje “Het Smith Magenis syndroom (SMs)”

20 januari 2014

Een informatieboekje over het Smith Magenis syndroom dat het CCE in 2010 uitbracht aan de hand van ervaringen uit consultaties.

Het boek richt zich nadrukkelijk op professionals, met name werkzaam binnen scholen voor speciaal onderwijs en binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar is zeker ook te gebruiken door anderen. Het geeft inzichten en handvatten om het gedrag te kunnen begrijpen en een doelgericht begeleidingsplan op te stellen.