Links

Initiators

Overige handige links

  • Naar-Keuze, belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben
  • Website van Wiebe Braam, gepensioneerd AVG-arts ‘s Heerenloo
  • Google Maps: specialisten, scholen, therapeuten die bekend zijn met (een kind met) SMs
  • Google Maps: kinderen met SMs wereldwijd, onofficieel bijgehouden door een Engelse dame. Haar e-mailadres staat links in de toelichting
  • Super Sam: Kinderboek over SMs

Smith Magenis in het buitenland

Websites en Facebookpagina’s